0

V košíku máte 0 ks zboží
v celkové hodnotě 0 Kč

Zobrazit obsah košíku

Ochrana a zpracování osobních údajů


INFORMAČNÍ MEMORANDUM O OCHRANĚ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ:

 

1.    Provozovatel internetového obchodu, společnost MEDEXO CZ s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108c, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČO: 290 14 417, DIČ: CZ29014417, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 160007 (dále jen „Správce“) zpracovává, bez výslovného souhlasu zákazníků, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,§ 5 odst. 2 písm. b) a § 5 odst. 6., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), následující osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy (uskutečnění objednávky), které Správce získává pouze od samotných klientů:

       1.1.    Jste-li fyzická osoba (nejste podnikatel):

                 –    jméno a příjmení

                 –    úplnou poštovní adresu

                 –    e-mailovou adresu

                 –    telefonní číslo

                 –    bankovní spojení

                 –    IP adresu

       1.2.    Jste-li podnikající fyzická nebo právnická osoba:

                 –    název firmy

                 –    úplnou poštovní adresu

                 –    IČO

                 –    DIČ

                 –    jméno a příjmení kontaktní osoby

                 –    e-mailovou adresu

                 –    telefonní číslo

                 –    bankovní spojení

                 –    IP adresu

2.    Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro plnění smlouvy (uskutečnění objednávky) nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány pro účely 

2.1. plnění smlouvy – po dobu poskytnutí plnění, 

2.2. pro evidenci plnění – 10 let od následujícího kalendářního roku po ukončení poskytnutí plnění, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

3.    Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

       3.1.    Poskytovatel hostingových a souvisejících služeb Webdevel s.r.o, IČO: 28597192, se sídlem Obránců míru 863/7, 703 00 Ostrava-Vítkovice, zapsaná v ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 33699.

       3.2.    Účetní a daňová kancelář Datys Finance, s.r.o., IČO: 252 39 830, se sídlem sady 5. května 303/46, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11951.

       3.3. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

4.    Zpracovávané osobní údaje jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a jsou plně zabezpečeny proti zneužití, které zabraňuje neoprávněnému či nahodilému přístupu k těmto osobním datům a současně k jejich zneužití. V současné době Správce využívá přísná technická a personální opatření, tedy zaměstnanci, kteří přijdou do kontaktu s osobními údaji, jsou vázáni mlčenlivostí.

5.    Bez souhlasu klienta, tedy bez zákonného důvodu, jsou osobní údaje zpracovávány pouze výjimečně, a to především při ochraně práv a právem chráněných zájmů Správce.

6.     V případě, že klient dobrovolně poskytne souhlas se zpracováním osobních údajů, tak

vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 

       –    kdykoliv odvolat souhlas udělený pro zpracování osobních údajů, v tomto případě Vás chceme upozornit, že může být omezen přístup k některým funkcím nebo informacím ke kterým klient na základě tohoto souhlasu má přístup,

       –    požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, v tomto případě klienty chceme upozornit, že Správce je oprávněn požadovat přiměřenou náhradu výdajů spojených s požadavkem klienta

       –    požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

       –    vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

       –    požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů

       –    v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.     Platnost a účinnost tohoto memoranda nastává dne 25. 5. 2018.
Zkušenosti uživatelů židlí SpinaliS

Jak jste mohli vidět v TV pořadu Den D, jsem s židlí Spinalis velmi spokojen. Od doby co na ní sedím několik hodin denně, mne přestaly bolet záda.
Ing. Tomáš Cikán, CK ESO travel a.s.

Spinalis mi doporučil ortoped, kvůli letitým problémům se zády. Dnes mi již celodenní sezení nečiní žádný problém. Spinalis mohu jen doporučit.
Mgr. Martina Ettelová, Monster WorldwideKde si mohu židle SpinaliS vyzkoušet?Kontaktujte nás

Centrum zdravého sezení - SpinaliS
Korunní 108c, 101 00 Praha 10